Wh-questions


A. Có 8 loại Wh-questions :

Who did Matt choose as his partner? – Matt đã chọn ai làm cộng sự vậy?

What are you reading? – Bạn đang đọc cái gì thế?

Which is your car? –  Cái nào là xe của bạn ?

Whose is this newspaper? – Tờ báo này của ai thế ?

Where do you work? – Bạn làm ở đâu vậy?

When did the accident happen? – Tại nạn xảy ra khi nào ?

Why is your friend so upset? –  Tại sao bạn của cậu lại buồn thế?

How did you manage to get a ticket? – Làm thế nào mà mày lại có được tấm vé thế :-? (manage ở đây nghĩa là xoay sở nhé các bạn)

B. Question word + noun

What, which và whose có thể đi kèm danh từ / hay cụm danh từ  ngay sau chúng :

What action will you take ? (Bạn sẽ làm gì )

Which day is best for you ? (Ngày nào là tốt nhất cho em ? )

Whose stupid idea was this ?  (Cái ý tưởng đần độn của thằng nào thế này :-w )

C. Chủ ngữ và đối tượng trong câu hỏi :

Các bạn chú ý : When, who, what đóng vai trò là chủ ngữ của câu hỏi – và sẽ không bị đổi chỗ (đảo ngữ) với bất kỳ động từ nào .

Như ở bài trước, ta có : Where did you go chẳng hạn, thì did you (subject) bị đảo cho nhau.

Còn ở ví dụ này : Who invited you? – ở đây Who là chủ ngữ (subject), nó không cần trợ động từ (auxiliary verb) . Dịch : Ai đã mời bạn vậy ?

Nghĩa sẽ khác hoàn toàn với : Who did you invite? : Bạn đã mời ai zậy ?

Chúng ta có thể dùng how many & how much :

How many peple know the secret?

How much of the money was left?

Wh-question đóng vai trò là chủ ngữ trong các ví dụ dưới đây :

Who is organizing the trip?

What caused the accident?

Which coat suits me best?

Whose car was vandalized? (Xe của ai bị làm hỏng thế này?)

Mình lưu ý lại 1 lần nữa : ví dụ như câu sau đây thì wh-question đóng vai trò là object (đối tượng) nè  (nó cũng là trạng từ – chỉ không gian – thời gian nữa, theo ý kiến của mình)

Where did you goooooooo ? (Em đi đâu vậy :((( )

When did you love me? (Em iu anh từ khi nào thế :”> )

Ở đây, “You” mới là chủ ngữ .

D. Whom 

Để lịch sự, đôi lúc người ta dùng Whom thay cho Who :

Whom/who did you invite?

E. Giới từ trong câu hỏi :

When, where … gọi là “question word” – từ hỏi (dịch ra hơi kỳ cục)

Những từ này có thể trở thành object của preposition (giới từ) :

Where is Maria from? => She is from somewhere?

What are you looking at? => You are looking at something?

Trong formal English, tức là tiếng Anh có tính nghi thức, lịch sự ý, thì đôi lúc giới từ nó chạy ra đầu câu :

To which hospital was the boy taken?

Who were you talking to?

To whom were you talking? (formal)

Đôi lúc chúng ta không dùng Whom, tại chữ này hơi “cổ” rồi. (cổ = old-fashioned *để ý fashion + ed là tính từ)

Hãy nói who do you know? Chứ không nói Whom do you know?

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x