Phrases in front position


Như chúng ta đã biết chủ ngữ (subject) thì thường hay đứng ở đầu câu :

Zí zụ : you are so beautiful :x (that’s true, believe me ^^ )

Nhưng mà đôi khi có thể một cụm từ khác lại đứng trước cả chủ ngữ, ta nói cụm từ đó (phrase) chiếm ưu thế hơn (more prominent)

A. Adverbial in front position:

Nhắc lại 1 chút là adverbial thì có thể một từ đơn hay cụm từ, nó bao hàm adverb – chỉ có một từ đơn bổ nghĩa cho tính từ, động từ mà thôi.

Khi adverbial đứng đầu câu :

Adam hasn’t come. Maybe he’s forgotten.

I didn’t lock the car. Luckily it’s still there

Các trạng từ về thời gian (adverbials of time) đứng ở đầu câu sẽ thường có tác dụng chỉ ra 1  chuỗi các sự kiện :

First you mix the sand and the cement, and then you add water.

Đầu tiên bạn trộn các với lại xi-măng, sau đó thì thêm nước vào .

Trạng từ chỉ điệu bộ (manner) khi đứng ở đầu câu thường được dùng cho câu chữ nó văn vẻ 1 tý:

Slowly the sun sank into the Pacific

(Mặt trời nặng nề lặn xuống Thái Bình Dương … rất lãng mạn :x)

B. Inversion after an adverbial : 

Ta nói về sự đảo ngữ sau khi dùng trạng từ ở đầu câu

Outside the house was a large van

On the table lay a newspaper

2 câu trên có sự đảo ngữ của Subject & verb.

Điều này xảy ra với các động từ liên quan tới địa điểm và di chuyển : sit, stand, lie, be, become, go ..

Nếu có 2 động từ thì chúng không đảo chỗ cho chủ ngữ  :

Outside two men were talking

chứ không phải  Outside were talking two men

C. Inversion after here/there :

Mục đích của việc đưa here/there lên đầu  câu và thực hiện đảo ngữ đó là để lôi kéo sự chú ý của người nghe đến thứ gì đó (draw attention to something) :

Here is an announcement

There goes the bus, look

Chúng ta dùng các verb ở hiện tại đơn cho mẫu câu này : go, be,  come.

Sẽ không có sự đảo ngữ NẾU chủ ngữ là một đại từ (pronoun) :

Where’s my bad? Here it is (chứ không phải here is it, vì it là pronoun)

The kids are back. Here they come (chúng nó đây rồi – they : pronoun)

D. Object and complement 

Túc từ (complement – đọc là KOM-pli-ment – cái này khá khó hiểu, các bạn cứ tạm coi túc từ là một kiểu từ chuyên bổ sung nghĩa cho câu, nó có thể là tính từ hay danh từ cũng được : ví dụ như The money keeps him happy – tiền làm cho anh ta vui, thì adjective “happy” chính là túc từ .)

Chúng ta có thể đưa đối tượng (object) hay túc từ lên đầu câu để nhấn mạnh, và liên kết với câu trước đó :

Do you prefer cats or dogs? 

Dogs I love, but cats I can’t stand (chó mèo nó liên quan tới câu hỏi phía trước)

*Các bạn để ý : khi thi TOEIC dạng câu này là câu bẫy, bắt đầu với do you nhưng không phải là yes/no question . Sau này mình sẽ có topic về vấn đề này .

The scheme has many good points. One advantage is the low cost.

One advantage liên kết nghĩa với many good points.

Không có luật lệ nào ràng buộc từ ngữ đứng ở đầu câu, bạn hoàn toàn có thể nói :

I love dogs, but I can’t stand cats.

Tùy từ để nhấn mạnh và các nói của bạn.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x