Will, be going to, or the present tense


A. Bài viết này giúp các bạn lựa chọn cách sử dụng giữa will hoặc be going to hay 1 câu ở hiện tại đơn để nói về tương lai

B. Will & Be going to đều sử dụng để nói về tương lai

hãy xem ví dụ sau :

It‘ll probably rain at the weekend

Look at those clouds. It‘s going to rain

Cụm từ “be going to” được sử dụng để nói về tương lai gần, tức là sự kiện, hành động xảy ra rất gần thời điểm nói .

Cả 2 câu đều mang ý nghĩa “dự đoán tương lai” (prediction)

Tuy nhiên ranh giới khá mờ nhạt, nên có lúc nói về tương lai gần và cả 2 đều được sử dụng “interchangeably” (1 cách  qua lại, mình chèn thêm từ tiếng Anh vào luôn, coi như vừa học ngữ pháp, vừa học từ vựng ^_^ )

I won’t be late

I‘m not going to be late

C. Khi nói về kế hoạch sắp đặt, dự định, ý định, chúng ta dùng “be going to” chứ không dùng will

We’re going to eat out tonight = we intend to eat out

(Chúng tôi có dự định sẽ đi ăn bên ngoài vào tối nay)

Như đã học, ở đây chúng ta dùng We’re eating out tonight cũng được. (= we have arranged to eat out)

Nếu sử dụng WILL :

I don’t feel like cooking tonight

– Well, we will eat out then !

(chú ý feel like + v-ing : muốn làm gì đó)

Dịch :

Em chả muốn nấu ăn tối nay đâu

– Ồ thế thì chúng ta đi ăn ngoài vậy

Ở đây WILL làm cho câu nói trở thành 1 quyết định , chứ không phải 1 ý định .

Nếu có sự tham gia của thời gian,  tức là 1 sự kiện được sắp đặt có thời gian đi kèm, thì ta sẽ dùng Present Simple (hiện tại đơn)

The play starts at 7 PM (vở diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối)

D. WILL không được dùng khi lần đầu nhắc đến 1 kế hoạch

Tuy nhiên, khi nói đến chi tiết kế hoạch đó thế nào, ta lại dùng will

Ví dụ :

We‘re going to do some walking. Oh, that’ll be nice ! We will buy some ice-cream in the park

Ở đây đầu tiên ta dùng be going to để nói về dự định đi dạo

Còn về sau thì dùng will để nói về kế hoạch đó sẽ ra sao .

Chú ý rằng “be” khi dùng ở hiện tại tiếp diễn thì không phải có dạng : I’m being … I’ll be

Sau bài này ta kết luận rằng : cách sử dụng an toàn nhất cho tương lai , đó là be going  to . Chứ không phải WILL .

Hãy cân nhắc nhé các bạn .

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x