Question tags


Câu hỏi đuôi là loại câu hỏi được dùng rất phổ biến

A. Tag (đuôi) liên hệ mật thiết với chủ ngữ và trợ động từ trước nó :

Paul                 was              joking,      wasn’t   he?

(Subject)    (auxiliary verb)                      (tag)

Nếu trợ động từ là khẳng định thì tag sẽ có dạng phủ định, và ngược lại.

Paul wasn’t joking, was he?

Với simple tense, thì tag sẽ là do (do, does, did …)

You came home early, didn’t you?

Nếu câu có động từ tobe, thì không cần do :

That wasn’t very clever, was it? (Điều đó không thông minh cho lắm, đúng không?)

Đặc biệt, khi câu có I am, thì phủ định không phải là am not I, mà là :

I’m late, aren’t I .

B. Đại từ (Pronoun) trong câu hỏi đuôi :

*Từ  “đại” là 1 từ Hán Việt, có nhiều nghĩa : đại là lớn (đại phong là gió lớn), đại còn có nghĩa là thay thế, chữ đại từ nghĩa là từ thay thế – tức là nó thay thế 1 từ khác (that‘s a good idea => that thay thế cho idea)

There có thể làm chủ ngữ trong câu hỏi đuôi :

There’s lots to do, isn’t there?

Dùng it thay thế cho that, this , -thing(something, everything)…

That’s right, isn’t it?

Something went wrong, didn’t it?

Dùng they  thay thế cho these, those, -body, -one .. :

These CDs are cheap, aren’t they ?

Anybody could just walk in, couldn’t they?

C. Khẳng định & phủ định :

Câu hỏi đuôi thường dùng để tìm sự đồng tình từ người nghe (bởi người hỏi dường như đã biết câu trả lời), khi đó lúc nói ta thường hạ giọng ở cuối câu :

It’s cold, isn’t it? (isn’t it sẽ được nói dịu giọng hơn 1 chút)

Ngược lại, nếu người hỏi muốn hỏi  thêm thông tin hay yêu cầu gì đó thì cuối câu sẽ nâng giọng lên (raise your voice) :

You’ve got the tickets, haven’t you?

You couldn’t lend me $10, could you?

D. Câu khẳng định kết hợp câu hỏi đuôi khẳng định :

Khác với những gì đã nói phía trên, mẫu câu này được dùng với ý nghĩa khác :

I’ve got no time at the moment

 – You‘re busy, are you?

=> Người này nhận ra người kia đang rất bận, và hỏi lại để chắc chắn điều đó.

Vicky doesn’t live here anymore

– Oh, she’s moved, has she?

=> Dựa vào thông tin Vicky không sống ở đây nữa mà người này đoán cô ấy đã chuyển đi nơi khác.

 

Câu hỏi đuôi hay dùng để bắt chuyện, ví dụ tán dóc về thời tiết chẳng hạn :

Today is a beautiful day, isn’t it ?

 

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x