The past continuous


Chúng ta nói về thì quá khứ tiếp diễn :

A. Form

Nói 1 cách dễ hiểu thì quá khứ tiếp diễn là “quá khứ” của hiện tại tiếp diễn :))

Tức là thay vì chúng ta nói hành động đang xảy ra ở hiện tại, thì bây giờ chúng ta nói về hành động đang xảy ra ở quá khứ .

What were you thinking about? (câu này dùng khá nhiều, giả sử đứa bạn đang lơ đãng, cốc đầu nó 1 cái và hỏi “mày đang nghĩ gì thế” – chính là ý nghĩa câu này)

It was getting dark (những câu thế này thường gắn với văn cảnh nào đó như 1 câu chuyện kể thì phù hợp hơn, khi đó các bạn cũng dễ nhận ra thì này hơn, chứ còn khi đứng 1 câu trơ trọi để nói về một điều gì – thì có thể có nhiều thì (tense) đáp ứng được )

B. Basic uses

Past continuous dùng khi diễn tả hành động đang xảy ra ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ :

At 3 AM . I was lying there wide awake (wide awake ~ mắt mở thao láo, không ngủ được)

The pub was full of people who were all watching football on a big screen.

So sánh present continuous và past continuous :

I‘m traveling around the world – tôi đang du lịch

I was traveling around the world – tôi từng ở trong chuyến du lịch đó, tôi đang nói về lúc mà tôi còn đang du lịch

Đôi lúc chúng ta có thể lựa chọn 1 trong 2 thì để dùng, ví dụ

We were working all night

We worked all night

Cả 2 đều được chấp nhận.

C. Past continuous and simple 

Hành động đang xảy ra trong quá khứ có thể được diễn tả bằng thời gian (mấy giờ) hoặc bằng cách mô tả một hành động khác cùng thời điểm

It was raining at ten o’clock . (trời đang mưa vào lúc 10 giờ )

It was raining when I left (vậy là trong quá khứ, lúc tôi rời đi thì trời đang mưa )

I left là quá khứ đơn, đây là hành động ngắn : rời đi, cắt ngang hành động dài : mưa .

Hành động cắt ngang dùng Past simple

Hành động bị cắt ngang ta dùng Past continuous .

Tiếp 1 ví dụ nữa nhé :

I was brushing my teeth when she came (tôi đang đánh răng thì cô ấy tới )

Nhưng các bạn chú ý, nếu 2 hành động nối tiếp nhau thì cả 2 đều là past simple :

The phone rang, and I picked up the phone (lúc nhấc máy thì phone đâu có kêu nữa )

D. Past states

Khi nói về trạng thái : thì ta dùng thì đơn (ở đây là quá khứ đơn) :

The woman had long dark hair

My grandmother loved this house

Và tất nhiên có một số động từ có thể ở cả 2 dạng tiếp diễn hoặc đơn :

The men wore/were wearing masks .

Chúng ta dùng past continuous cho một hoạt động làm nền (tức là background action) cho hoạt động chính (main action)

Nhìn vào ví dụ này các bạn sẽ rất dễ hiểu :

The sun was shining. We walked along the beach, the children were playing .

Ở đây chúng tôi – we là chủ đạo, nên main action = walk. Còn việc mặt trời chiếu sáng hay lũ trẻ chơi đùa chỉ là phụ mà thôi, đây gọi là background action .

 

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x