AWS walkthrough

Projects galore >.<, you need to log in to the management console to try em out Tons of hands-on tutorials can be found here Free instance (& attached IP address) can be created at ease using lightsail switch region for available services A bit confusion can cost you money. They charge you for the notebook […]

Read More

Khi nào hết dịch?

Có (nhiều) người đặt câu hỏi là: “tại sao dịch SARS lại biến mất?”Câu trả lời mình tìm thấy là:– Nó tự hết (~ sau nỗ lực ngăn chặn của con người)– Nó vẫn còn trong tự nhiên nhưng không bùng phát– Nó hết vì khi đó còn ít người .. dùng facebook Để hiểu […]

Read More