Apple và sản phẩm liên quan

iPad Air 4 năm 2020 sẽ theo bước Macbook (từ 2016) để sử dụng cáp sạc cổng USB-C trong khi đó mặt hàng bình dân hơn là The New iPad 2020 thì vẫn dùng cổng Lightning. Kiểm tra sản phẩm chính hãng Apple: https://support.apple.com/en-us/HT204566 Tra cứu danh mục các phụ kiện đượ chứng nhận MFi… Continue reading Apple và sản phẩm liên quan

Một chút với Linux Terminal

Cho những ai lười đọc Bước 1: cài đặt oh-my-zsh  sh -c “$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)” Bước 2: cài đặt powerlevel10k git clone –depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-sh/custom}/themes/powerlevel10k Bước 3: Edit ~/.zshrc ZSH_THEME=”powerlevel10k/powerlevel10k”  Sau đó thoát terminal ra vào lại xem thành quả. Bước 4: Cài đặt thêm plugins (optional nhé) 4.1 tải về một số plugins… Continue reading Một chút với Linux Terminal

Một số lưu ý khi cứu hộ Windows

Khi mua máy cũ, tuyệt đối lưu ý việc BitLocker có đang bật hay không. Nếu có thì nên cài lại hệ điều hành để thiết lập lại khóa. Vì lâu lâu Windows sẽ hỏi trong lúc khởi động, nếu quên là xác định. Ngoài ra còn một số workarounds khi dùng Bitlocker. Tạo BootUSB… Continue reading Một số lưu ý khi cứu hộ Windows

AWS walkthrough

Projects galore >.<, you need to log in to the management console to try em out Tons of hands-on tutorials can be found here Free instance (& attached IP address) can be created at ease using lightsail switch region for available services A bit confusion can cost you money. They charge you for the notebook… Continue reading AWS walkthrough

Sạc trên thiết bị Apple sẽ chuyển thành USB-C

Mặc dù rất thích Magsafe trên Macbook và lighting trên iPhone/iPad nhưng chiện gì tới cũng phải tới ~.~ các loại đầu sạc/kết nối của Apple (sẽ) bị thay thế bởi một chuẩn chung là USB–C (bạn nào đang dùng điện thoại Android mấy năm gần đây thì tất cả đều đã hỗ trợ USB-C,… Continue reading Sạc trên thiết bị Apple sẽ chuyển thành USB-C

Một số bài viết hay về Machine Learning

An overview of gradient descent optimization algorithms: ADAM, RMSPROP, MOMENTUM, etc. From zero to research — An introduction to Meta-learning Model Agnostic, Learning to learn, LSTM, cordinatewise, L-BFGS, BPTT How to handle large datasets in python with pandas and dask python, pandas, dask, large dataset Where to place the Dropout layer in CNN: Hinton suggested… Continue reading Một số bài viết hay về Machine Learning

Khi nào hết dịch?

Có (nhiều) người đặt câu hỏi là: “tại sao dịch SARS lại biến mất?”Câu trả lời mình tìm thấy là:– Nó tự hết (~ sau nỗ lực ngăn chặn của con người)– Nó vẫn còn trong tự nhiên nhưng không bùng phát– Nó hết vì khi đó còn ít người .. dùng facebook Để hiểu… Continue reading Khi nào hết dịch?