Người để lại thừa kế


What do you call a person who dies and leaves his/her properties (estate, money, etc.) to the beneficiaries?

Tiếng Anh gọi là: legator, testator hoặc benefactor hoặc bequeather (mình nghĩ là nên dùng 2 từ đầu cho nó thông dụng)

Ngoài ra, với những bạn làm việc liên quan đến luật thì còn rất nhiều từ vựng cần biết, ví dụ:

  • will: di chúc, ý nguyện
  • asset: tài sản
  • estate: tài sản bất động sản (đất đai, nhà cửa)
  • guardian: người bảo hộ (khi người thừa kế còn quá nhỏ)
  • devisee, legatee, beneficiary: người thừa kế

vân vân và mây mây

man in white crew neck shirt beside woman in white long sleeve shirt
photo courtesy: Eric O. IBEKWEM

Nguồn:

[1] https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/common-terms-wills-trusts.html

[2] https://www.lexikin.com/glossary-terms/

[3] https://nyestateslawyer.com/2018/11/17/legatee-devisee-distributee-and-beneficiary-ny/

[4] https://ell.stackexchange.com/questions/251339/if-a-legatee-receives-a-legacy-what-is-the-legacy-giver-called-maybe-legateer/

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x