Tag: tiếng anh

  • Người yêu mặt trăng và những vì sao

    Gọi là gì? Nếu bạn thích Từ Nguyên học (Etymology), bạn sẽ nhớ những tên gọi này dễ dàng hơn From Quora: Bạn iu trăng: selenophine hoặc philoselene Bạn iu sao: asterophile hoặc philoaster Bạn iu cả 2: uranophile hoặc philouran (từ này hơi khó nhỉ)

  • Người để lại thừa kế

    What do you call a person who dies and leaves his/her properties (estate, money, etc.) to the beneficiaries? Tiếng Anh gọi là: legator, testator hoặc benefactor hoặc bequeather (mình nghĩ là nên dùng 2 từ đầu cho nó thông dụng) Ngoài ra, với những bạn làm việc liên quan đến luật thì còn rất nhiều…