[visudo] Username is not in the sudoers file

Username is not in the sudoers file. This incident will be reported Besides making sure that your username is in sudo group (I think it is), there are other cases that cause this problem. Some of them may have something to do with sudoers file (/etc/sudoers) in my case, i accidently commented out 1 important… Continue reading [visudo] Username is not in the sudoers file

Overview of Container Runtimes

Foundation OCI: Open Container Initiativefounded by Docker, CoreOS, and othersimage-specruntime-specCRI: Container Runtime Interface enables kubelet to use different runtimesCNI: Container Network Interface Container Runtimes high-level runtimes often incorporate low-level runtimes that are otherwise standalone projects.  If tomorrow you get the urge to add your own container project to the ever-growing jungle, you should make it… Continue reading Overview of Container Runtimes

Bản quyền phần mềm

Có rất nhiều loại bản quyền (License) dành cho phần mềm (software program). Về định nghĩa thì có thể tìm thấy dễ dàng. Tuy nhiên đôi khi mọi người hay có thắc mắc về cái nào thì được thương mại hóa mà không phải cung cấp mã nguồn. Bài này mình sẽ trích ra một… Continue reading Bản quyền phần mềm

Machine Learning Systems Design

Translated from Machine Learning Interviews – Machine Learning Systems Design by Chip Huyen Vì đây là một bài viết rất hay nên mình quyết định dịch lại để nó có thể đến với nhiều độc giả hơn. Để xem phiên bản mới nhất, các bạn nên truy cập Github của bạn Huyền. Cũng khoảng 12… Continue reading Machine Learning Systems Design

Vì sao USB thay đổi

Sự thay đổi ở đây bao gồm cả thiết kế bên ngoài và công nghệ bên trong Tóm tắt nguyên nhân: Thiết bị di động điện tử (như điện thoại) ra đời và thay đổi kích thước (theo xu hướng nhỏ / gọn) theo thời gian Công nghệ mới ra đời giúp cải tiến /… Continue reading Vì sao USB thay đổi

Authentic Vietnamese Restaurants in Korea

Too many people looking for an authentic ones, so I decided to write down the ones I’ve tried. They come pretty close to the dishes in my homeland, most of them are owned / prepared by Vietnamese. Lẩu – Hotpot: 하노이맛집 (총정로). https://m.blog.naver.com/bravo424/221755634578 2. Bánh mỳ, bún đậu mắm tôm, lòng – dồi ..: Phở… Continue reading Authentic Vietnamese Restaurants in Korea

Người để lại thừa kế

What do you call a person who dies and leaves his/her properties (estate, money, etc.) to the beneficiaries? Tiếng Anh gọi là: legator, testator hoặc benefactor hoặc bequeather (mình nghĩ là nên dùng 2 từ đầu cho nó thông dụng) Ngoài ra, với những bạn làm việc liên quan đến luật thì còn rất nhiều… Continue reading Người để lại thừa kế