Negatives with emphasis and inversion


Bài này nói về việc nhấn mạnh tính phủ định, cũng như phép đảo câu :

A. Phủ định nhấn mạnh (emphatic negative)

Chúng ta sẽ nhấn mạnh chữ NOT hoặc nhấn mạnh trợ động từ nếu nó dính với n’t :

I did NOT take your mobile 

I DIDN’T take your mobile

Các bạn sẽ dùng “lực” mạnh hơn khi nhấn (stress) những từ trên.

Chúng ta còn dùng at all để nhấn mạnh sự phủ định :

We don’t like our new boss at all  (Chúng tôi chả thích lão chủ mới một tý nào – tạm dịch như thế)

In no time at all, the tour was over (Chưa gì thì chuyến đi đã kết thúc rồi – no time mang nghĩa như short time tức là cái gì đó diễn ra rất nhanh, họ cường điệu lên thành no time)

Ngoài ra còn có một số dạng phủ định như sau :

The event did not go well by any means (nghĩa là nghĩ đủ đường rồi mà chả thấy nó hay ở chỗ nào =)))

I’m not in the least hungry (tôi chả thấy đói một chút nào cả)

Her son’s visits were far from frequent (Chuyến  ghé thăm của con trai bà ấy thật bất ngờ, “far from frequent” : Không như thường lệ, bình thường thằng này chả về thăm mẹ nó gì cả )

Sử dụng absolutely trước no, nobody, nowhere, ..

There was absolutely nowhere to park

Whatever hoặc whatsoever phía sau nothing hoặc none, hay phía sau no + noun

There’s nothing whatever we can do about it  (chúng ta chả làm được gì đâu)

I have no sympathy whatsoever  (dù sao thì tôi cũng chẳng động lòng)

B. Đảo ngữ sau câu phủ định (Inversion after a negative phrase)

Đảo ngữ là việc thay đổi trật tự các thành phần trong câu. Điều này  xảy ra khi câu chứa no, never, neither, nor, seldome, rarely, hardly và only

EG :

Under no circumstances should you travel alone (dù thế nào thì cũng không được đi du lịch 1 mình nhé)

=> You should not travel alone under any circumstances

Never in my life have I seen such things.

The electricity had been disconnected – nor was there any water.

Only in summer is it hot enough to swim.

Cụm từ chứa Not nhiều khi cũng tham gia …

Not until the following Monday was I able to see a doctor  (phải đến thứ 2 tới tôi mới được gặp bác sĩ)

Nếu động từ ở dạng thì đơn (simple tense), ta dùng trợ động từ là do :

Seldom do we have any visitors = We seldom have any visitors

Only once did my attention wander (đã có lúc tâm hồn tôi như treo ngược cành cây – mất tập trung ý mà)

Cách đảo ngữ sau các từ phủ định được dùng khá “formal” (trang trọng, lịch sự), trừ “no way” lại mang ý  thân mật, suồng sã : No way can we get there on time .

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x