Under the weather, Sick as a dog


  • Under the weather : được dùng để chỉ tình trạng không được khỏe mạnh, có lẽ vì do thời tiết gây ra

Ví dụ : 

John called and said he’s UNDER THE WEATHER and can’t make it. He’s got something that will go away soon, like a cold or a headache.

John có gọi điện thoại và cho biết rằng anh ấy bị ốm và không thể đến họp được. Anh ấy bị cảm hay nhức đầu gì đó và chắc sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

  • Sick as a dog : Người Mỹ dùng thành ngữ “bệnh hoạn như một con chó” khi họ đau nặng, thường thường là đau bụng. Từ thế kỷ thứ 18 người Mỹ cũng dùng con ngựa hay con mèo khi so sánh những vụ đau yếu, nhưng thành ngữ SICK AS A DOG trở nên thông dụng nhất.

Ví dụ :

My boyfriend made beef stew last night and I don’t know what was in it, but I was SICK AS A DOG all night.

Bạn trai tôi nấu món thịt bò hầm tối hôm qua và tôi không biết có những gì trong đó, nhưng tôi bị đau suốt đêm.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Goodnight! Tran Hoang :D

Goodnight! Misa Tuyet !

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x