The simple sentence


Cấu trúc của một câu đơn có thể rơi vào các dạng sau :

A. Subject + Verb

The visitors have arrived

The old man died

Động từ trong trường hợp này được gọi là “intransitive verb” – nội động từ, tức là động từ không cần đối tượng (object) đi kèm.

B. Subject + Verb + Object

The kids have eaten all the sandwiches

The shop sells computers

eat, sell ở đây là ngoại động từ (transitive verb) vì nó phải đi kèm một đối tượng nào đó : eat sandwiches, sell computers .

C. Subject + Verb + Complement

This jacket is nice

The song became a big hit

Động từ trong cấu trúc này được gọi là động từ nối (linking verb) : be, become, get, look, seem … .

Complement là túc từ : ở đây nó là nice (cũng là tính từ) hoặc 1 cụm danh từ “a big hit”

D. Subject + Verb + Adverbial

The match is tomorrow

We got on the bus

The meetings are every month

Adverbial có thể là 1 trạng từ như “tomorrow” hay 1 cụm giới từ “on the bus” hoặc cụm danh từ “every month”

E. Subject + Verb + Object + Object

We should give the children presents (các bạn chú ý phân biệt cách phát âm “món quà” và “hiện tại”)

Sarah sent me a text message

Đối tượng trực tiếp được nhắc đến là”presents” và “text message”, và đối tượng gián tiếp (indirect object) là “me”, “the children”.

F. Subject + Verb + Object + Complement

The project kept everyone very busy

All the publicity made  the song a big hit

Túc từ = từ bổ nghĩa, phụ từ nhé các bạn.

Ở đây “a big hit” bổ nghĩa cho “the song” – “the song” là đối tượng của câu  này .

G. Subject + Verb + Object + Adverbial

I put my mobile in my pocket

The police got the car out of the river

Trạng từ “out of the river” bổ nghĩa cho đối tượng “the car”

H. Cấu trúc câu được làm phong phú hơn bằng cách thêm vào các Adverbials :

(lưu ý : Adverbial mang nghĩa rộng hơn adverb, có thể là 1 từ đơn hay cụm từ, và diễn tả what-where-when-how … things happen)

The visitor have just arrived.

To my surprise, Sarah actually sent me a text message right away

  • Các bạn để ý nhé, khi đọc 1 câu bất kỳ thì hãy để ý một chút, như câu trên người ta viết là sent me chứ không phải sent to me . Đây cũng là 1 cách học tiếng Anh để sử dụng cho chuẩn xác trong viết và nói .

Một số động từ ta có thể dễ dàng đoán được cấu trúc của chúng, ví dụ như give  thì sẽ đi kèm 2 đối tượng, (give me a pen chẳng hạn), put thì sẽ đi cùng 1 Object + Adverbial (put the knife on the table ) .

Tuy nhiên có những động từ dùng ở nhiều cấu trúc khác nhau : tell me a story (V + Object + Object) & tell the truth (V + Object) . Vậy “tell” dùng được cả 2 cấu trúc trên .

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x