The past simple


Form :

A. Động từ chuyển về dạng quá khứ

Chúng ta có 2 loại động từ

– Động từ có quy tắc : regular verbs, ta thêm -ed vào đuôi. Ví dụ : finish => finished

– Động từ bất quy tắc : irregular verbs, tùy vào động từ mà có dạng ở quá khứ khác nhau. Ví dụ : buy => bought

Thường thì động từ loại bất quy tắc ta sẽ có 1 bảng phụ lục để tra cứu, bảng này thường có 3 cột, và cột thứ 2 chính là cột chúng ta cần quan tâm trong bài này . Ví dụ

We finished our meal and walked home

When they saw the fire, they ran away

B. Negative  & Question 

Thể phủ định negative chúng ta dùng didn’t hay did not

We didn’t go to the cinema together .

Did they finish their meal ?

2 động từ chuyển về nguyên mẫu khi trước nó là trợ động từ did nhé  các bạn .

C. Dạng quá khứ của động từ

dù là số nhiều hay ít, thì regular verbs / irregular verbs đều giống nhau cả.

Ở hiện tại đơn thì số ít ta dùng “washes”, số nhiều thì “wash” chẳng hạn, còn ở quá khứ ta  dùng “washed”

Chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất đó là động từ BE :

I was late this morning

You were late this morning

Và khi có were/was thì không có did/didn’t :

I wasn’t hungry at lunch

Were you tired last night ?

Use :

D. Past simple dùng để diễn tả hành động ở quá khứ

I bought this coat yesterday

I saw the film three weeks ago

When did the train arrive?

Chú ý sự xuất hiện của các trạng từ : yesterday, three week ago … trong past simple

Quá khứ  đơn xuất hiện nhiều trong những câu chuyện :

The princess once walked into a wood and sat down by a stream.

E. Quá khứ đơn còn nói về những chuỗi hành động trong quá khứ

những hành động này lặp lại một thời gian trong quá khứ, đến hiện tại thì không.

I often visited this place as a child.

He went to the Job Center several times.

Quá khứ đơn còn diễn đạt “trạng thái 0 hiện trạng của thứ gì đó/ ai đó”

The party last week was great

The Romans had a huge empire

I believed in fairies when I was a little

Một số từ chỉ thời gian hay được dùng trong Past Simple : yesterday, day/week/month ago, last week/year/month …, the other day/week, once, then, next, after that .

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x