Present tenses for the future


Hôm nay chúng ta nói về thì HIỆN TẠI , nhưng cho chuyện trong … TƯƠNG LAI

A. The Present Continuous 

Dùng khi chúng ta sắp xếp (có kế hoạch) thực hiện điều gì :

 am meeting her tonight   :”>

What are you doing tomorrow ?

Cách dùng be going to + V mang ý nghĩa tương đương :

I am going to meet her tonight

B. The Present Simple 

Hiện tại tiếp diễn ở mục A thì khá dễ hiểu, các bạn để ý Present Continuous có 2 cách dùng chính, một là nói về hiện tại, hai là nói về kế hoạch trong tương lai gần ( = be going to    + V)

Còn hiện tại đơn khi nói về chuyện tương lai, chúng ta thường đề cập đến thời gian (timetable)

The meeting is on May 13

The train leaves in 5 minutes

Như đã từng học, Present Simple nói về sự thật hiển nhiên. Do đó chuyện trong tương lai này cũng phải “rất chắc chắn” là sẽ xảy ra.

Một điều đáng quan tâm là chúng ta không dùng Present Simple cho một ý định (intention) hay một quyết định (decision) ; vì những thứ này thường không chắc chắn.

I‘ll carry that for you

I carry that for you

They‘re going to build a road through here soon

They build a road through here soon

C. The present tense in a sub-clause

Phần này rất đáng chú ý .

Sub-clause là một câu nhỏ trong một câu dài hơn :

If we meet at seven (7 giờ), we will be in time (in time = kịp giờ)

Vậy là 1 vế chúng ta sẽ dùng Simple Present . Ở vế kia chúng ta sử dụng thì tương lai (hoặc như ví dụ phía dưới)

Những cụm từ thường gặp ở dạng câu này là : if, when, as, while, before, after, until, by the time và as soon as .

Let’s wait until the rain stops 

(let’s wait có thể viết lại là we will wait)

Mình viết thêm 2 câu nữa, 2 câu này khó và mình nghĩ là mọi người chỉ cần để ý nghĩa của câu, ráng cảm nhận nó để lúc gặp trường hợp tương tự thì … sử dụng 1 cách tự nhiên T_T

I‘ll relax when I‘m lying by the pool (dùng am lying chứ không phải will lie hay lie)

Let’s carry on until we’ve finished (dùng have finished chứ không phải will have finished, theo mình thì dùng mỗi finish thôi cũng được chả sao, nhưng như thế kia hay hơn)

Chú ý rằng với 1 câu ghép (gồm 2 câu nhỏ), khi 1 câu đã dùng động từ ở hiện tại đơn thì câu kia không dùng hiện tại đơn để ám chỉ tương lai nữa :

I expect the rain will stop soon (chứ không phải I expect the  rain stops soon)

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x