Overview of verb tenses


Bài này ngắn gọn thôi, chúng ta sẽ lướt qua 1 loạt những thì (tense) đã được học

 1.  Present Simple : I PLAY
  Trạng thái hiện tại
  Sự thật hiển nhiên
  Một công việc, hành  động, thói quen … lặp lại trong thời gian dài
 2. Present Continuous : I AM PLAYING
  Xảy ra giữa 1 hành động khác (trong hiện tại)
  Một thói quen, công việc tạm thời (VD : I am working late this week)
 3. Present Perfect : I HAVE PLAYED
  Hành động diễn ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại
  Chuỗi hành động lặp lại cho tới hiện tại (I have played football a few times, => có thể “hiện tại” ngay lúc nói thì không chơi, hiện tại mang nghĩa rộng hơn)
  Trạng thái diễn ra điến hiện tại : I’ve been here for a week.

 4. Present perfect continuous :  I HAVE BEEN PLAYING
  Tương tự Present Perfect, nhưng nhấn mạnh tính liên tục : I’ve been waiting for 2 hours.
 5. Past Simple :  I PLAYED
  Hành động trong quá khứ
  Trạng thái trong quá khứ
  Chuỗi hành động trong quá khứ : I played basketball regularly at one time

 6. Past Continuous : I WAS PLAYING
  Hành động kéo dài trong khoảng thời gian ở quá khứ
 7. Past Perfect : I HAD PLAYED
  Hành động xảy ra trước một hành động/ trạng thái khác trong quá khứ.
 8. Past Perfect Continuous :
  Hành động xảy ra  và kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ
  When the match started, it had been raining for hours
  (khi trận đấu diễn ra thì nó đã mưa hàng giờ rồi (có thể vẫn tiếp tục mưa sau đó); chú ý  trận đấu này đã kết thúc ở hiện tại)

 

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x