Negative statements


Bài này nói về câu phủ định, “negative” là phủ định, nó còn mang nghĩa “âm” trong số âm hay nhiệt độ, và mang nghĩa “tiêu cực” nữa . Động từ là negate

A. Trong câu phủ định, not và n’t đứng sau trợ động từ (auxiliary verb), các bạn chú ý trợ động từ là các động  từ bổ nghĩa cho động từ chính của câu, chỉ không chỉ là do/does

EG :

We have not received an invitation

The scheme wasn’t working properly

Nếu có nhiều hơn 1 trợ động từ, thì not sẽ đứng sau trợ động từ đầu tiên trong câu :

We shouldn’t have stayed so long

I might not be coming back next term

B. Trong các “thì đơn” (simple tense) chúng ta dùng do làm trợ động từ :

I don’t like cowboy films

The players did not speak to the reporters

C. “Be” là một động từ đặc biệt, nó chả cần do/does – nó cho phép not đứng ngay sau nó

The area is not/isn’t very nice

D. Chúng ta không phủ định 1 câu bằng cách dùng “no” như thế này :

The message no arrived

The message didn’t arrive

E. Not  có thể đứng trước 1 từ / cụm từ để mang nghĩa đính chính/ chỉnh sửa ; hoặc thể hiện một nhận định về khoảng cách, về lượng, hay thời gian :

I ordered coffee, not tea

Not many people have their own aircraft

There’s an internet café not far away

We arrived not a moment too soon (= almost too late đó mọi các bạn : Xem tại http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/moment)

=> Chúng tôi đến gần như quá trễ (vẫn còn cứu vãn được chút xíu xìu xiu)

F. Các từ phủ định khác 

no : we have no time = we haven’t have any time

none : Tickets? Oh, there are non left = there’ aren’t any left

no one, nobody : I saw no one acting strangely   = I didn’t see anyone acting strangely

nothing : I did nothing wrong = I didn’t do anything wrong

nowhere :  There was nowhere to park = There wasn’t anywhere to park

few : Few people were interested = Not many people were interested

little : There was little interest = There wasn’t much interest

never : I’ve never seen the film = I haven’t ever seen the film

seldom, rarely : We seldom eat out = We don’t often eat out

no longer : Adam no longer lives here = Adam doesn’t live here any more

hardly, scarcely : I’ve hardly started on my project = I haven’t really started on my project

neither, nor : You can’t sing, neither can I = you can’t sing, and I can’t either

Facebook Comments

1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x