Negative questions


Bài này viết về các dạng câu hỏi phủ định :

Đại khái như là “Không phải em lấy chồng rồi sao ???”

Mời các bạn vào bài :

A. Yes/no question thường diễn tả sự ngạc nhiên đi kèm :

Aren’t you ready yet? (em vẫn chưa sẵn sàng à ?:”> )

Sự phàn nàn :

Can’t you turn the volume down? – Bạn không vặn nhỏ cái loa được à ?

Why hasn’t the job been done?

Why don’t we/you còn dùng để đưa ra lời đề nghị :

Why don’t you take a taxi?

Why not use your credit card ;;) ?

B. Câu hỏi phủ định với who, what hay which

Thường để hỏi thông tin :

Who hasn’t returned this library book? – Ai vẫn chưa trả sách thư viện thế?

What can’t you understand? – Bạn không hiểu cái gì nào ?

Which computer isn’t working? – Cái máy tính nào bị hư vậy?

C. Câu hỏi phủ định yes/no còn dùng để tìm sự đồng ý của người nghe:

Isn’t there a quicker way? – Lối kia là nhanh nhất phải không nhỉ .

Haven’t we met somewhere b4 ? – Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau hay sao ? (chú ý b4 = before nhé, mình chèn một số từ viết tắt để bạn nào chưa biết thì coi như học luôn, sau này chat cho nhanh :-D )

=  We’ve met somewhere before, haven’t we ?

D. Chuyển từ câu hỏi khẳng định sang phủ định :

Với trợ động từ (auxiliary verbs) như do, ta thêm n’t :

Positive : Do you like chocolate ?

Negative : Don’t you like chocolate?

Nhưng không dùng : Do not you like chocolate? 

Nhưng trong formal English thì not lại đi sau chủ ngữ khi có động từ to-be :

Are we not a democratic people?

(= Aren’t, nhưng cũng không có are not)

Chúng ta có thể dùng các từ phủ định khác như :

Are you never going to marry her ?

Is there no electricity?

E. Nếu từ hỏi (question word) đóng vai trò chủ ngữ 

n’t sẽ theo sau trợ động từ. chú ý trong trường hợp này thì not dùng được :

Positive : Who has got a ticket?

Negative : Who hasn’t/ has not got a ticket?

*Trong từ điển Oxford : họ coi have  cũng thuộc wh-questions, chứ không chỉ những what, where, when …

Positive : Have you ever been skiing? (Skiing : trượt tuyết)

Negative : Have you never been skiing?

 

 Chú ý quan trọng : tiếng Anh hơi ngược với tiếng Việt – tức là khi hỏi 1 câu hỏi phủ định – thì lúc trả lời là NO – có nghĩa câu trả lời là đồng ý với câu hỏi phủ định đó

Ví dụ :

Tiếng Việt  :

Mày chưa xong à ?

Không, tao xong rồi, đi thôi (1)

Nhưng nhiều lúc =)) : Không, tao chưa xong (2)

Tức là chữ “không” dùng khá tùy tiện, người Mỹ mà học tiếng Việt chắc hơi bị đau đầu với vụ này :-))

Tiếng Anh :

Aren’t you ready ?

No, I’m not, but will be in ten minutes (Không, tao chưa xong, nhưng 10 phút nữa là xong) => Chữ No mang ý nghĩa đồng tình với câu hỏi phủ định : “mày chưa sẵn sàng à” .

Yes, I am. Let’s go. (Tao xong rồi, đi thôi )

Facebook Comments

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x