Tag: negative questions

  • Negative questions

    Bài này viết về các dạng câu hỏi phủ định : Đại khái như là “Không phải em lấy chồng rồi sao ???” Mời các bạn vào bài : A. Yes/no question thường diễn tả sự ngạc nhiên đi kèm : Aren’t you ready yet? (em vẫn chưa sẵn sàng à ?:”> ) Sự phàn…