Leave someone holding the bag, Pull the plug


Hai thành ngữ nói về sự bỏ rơi …

  • Leave someone holding the bag : TO LEAVE, L-E-A-V-E là rời bỏ hay để lại, TO HOLD, H-O-L-D là cầm hay nắm trong tay, và BAG, B-A-G là cái bao, cái túi. LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG nghĩa đen là để cho một người nào đó phải cầm cái túi, tức là bỏ rơi người đó để họ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

Ví dụ : 

It was a great party and it was sure going to take a while to clean up. But all my coworkers made some excuses and went back to their desks leaving me holding the bag.

Buổi tiệc diễn ra thật vui và chắc chắn là chúng tôi cần nhiều thì giờ để dọn dẹp. Nhưng các bạn đồng nghiệp của tôi đã viện cớ này nọ để quay về bàn giấy làm việc và để cho tôi phải lãnh trọn việc dọn dẹp.

  • Pull the plug on :  PULL THE PLUG gồm có từ PULL,P-U-L-L là kéo hay rút ra, và PLUG, P-L-U-G là cái phích để cắm vào ổ điện. PULL THE PLUG là rút dây điện ra tức là đình chỉ hay ngưng một điều gì.

Ví dụ : 

There was too much controversy about that program. We tried editing it again but it was too late. I just got the call that the network PULLED THE PLUG.

Chương trình đó đã gây quá nhiều tranh luận. Chúng tôi đã cố sửa chữa lại chương trình đó nhưng đã quá muộn. Tôi vừa nhận được một cú điện thoại cho biết là mạng lưới truyền hình đã hủy bỏ chương trình này.

Chú ý : The network = nhà mạng, đài truyền hình .

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x