Hyphen – Dấu gạch ngang trong Tiếng Anh


Hyphen : dấu gạch ngang :

có tác dụng nối các từ với nhau (hoặc các phần của 1 từ với nhau)

Ví dụ : well-known (nổi tiếng), hel-met (mũ bảo hiểm, viết như thế này không phổ biến lắm)

Giờ mình chia làm 3 loại

 • Hyphen giữa các TỪ (words) : Hyphens in compound Words:
 1. Tính từ (compound adjectives)

  Noun +  Adj => Adj
  Noun + Participle => Adj
  Adj + Participle => Adj
  Tức là 3 dạng này kết hợp với nhau thì tạo này 1 TÍNH TỪ (gọi là tính từ phức hợp)
  Mình ví dụ :
  sugar-free (không có đường)  đây là noun + adj để tạo ra adj phức hợp . Ở đây chúng ta dùng gạch ngang – hyphen.
  muddle-headed (nghĩa là stupid) đây là adj + participle để tạo ra adj phức hợp. Chúng ta cũng dùng gạch ngang
  good-looking ( ưa nhìn, xinh xắn) : adj + participle để tạo ra adj phức hợp. 
  Cũng dùng dấu gạch ngangTÚM LẠI : gạch ngang được dùng khi có 2 từ kết hợp và tạo thành 1 TÍNH TỪ.
  Chú ý thêm :
  Ta dùng gạch ngang trong trường hợp này : a well-known person (well-known là tính từ bổ nghĩa cho danh từ person)
  Nhưng 
  không dùng gạch ngang trong câu này : He is well known in Vietnam (vì  known ở đây là động từ -dạng bị động – anh ấy được nhiều người biết đến ở Việt Nam)Chú ý : 250-year-old trees  là những cái cây 250 tuổi. Còn 250 year old tree thì người đọc có thể hiểu nhầm là 250 cây MỘT năm tuổi. Các bạn để ý ^_^

 2. Động từ :

  Nếu 2 danh từ kết hợp với nhau thành 1 động từ, ta dùng dấu gạch ngang
  ví dụ :
  ice là băng – danh từ
  skate là trượt trên băng  – danh từ (và động từ luôn)
  to ice-skate : là hành động trượt băng. Đây là động từ và ta nối chúng bằng gạch ngang
 3. Phrasal verb (tạm dịch là cụm động từ) : đây là dạng kết hợp giữa 1 động từ và 1
  giới từ, ví dụ : watch out = coi chừng

  Khi chúng ta dùng phrasal verb như động từ thì KHÔNG dùng gạch ngang :
  I cut off a tree branch (không có hyphen)
  Còn khi phrasal verb là DANH TỪ thì ta sẽ dùng gạch ngang :
  There was a break-in  last night . (đột nhập bất hợp pháp)

 4. Danh từ : Giữa 2 danh từ thì dùng kiểu gì cũng được; có thể là gạch ngang giữa 2 từ, có thể viết sát hoặc có khoảng trống như ví dụ sau :

  chat room
  chat-room
  chatroom
  cả 3 đều OK !

 • Hyphen giữa tiền tố và từ (Hyphens joining prefixes to other words :

  rearrange (sắp xếp lại), cooperate (hợp tác) … trở nên phổ biến hơn cách viết : re-arrange, co-operate … nhưng nhìn chung đều dùng được.

 • Hyphen trong một từ (Hyphens showing word breaks) :

  Dạng này rất ít gặp, thường dùng để nhấn mạnh mà thôi:
  hel-met, dis-abled …
  nhưng bạn chú ý cách tách từ theo cách đọc từ đó.
  Đừng tách kiểu di-sabled nhé. Phải tách là dis-abled .

Toàn bộ bài viết mình tham khảo tại : http://oxforddictionaries.com/words/hyphen

Chú yếu là dịch lại tiếng Việt để một số bạn dễ đọc hơn .

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x