Khác biệt giữa Lose, Loose và Loosen

This is the full explanation, I highly recommend you to read it first: Lose vs. Loose vs. Loosen: What’s the Difference? Túm lại: Lose: Động từ, mang nghĩa “mất”, “thua” Loose: Tính từ và động từ, mang nghĩa “lỏng lẻo”, “không bị kìm hãm trói buộc” Loosen: Động từ, mang nghĩa “nới lỏng” cái khác biệt… Continue reading Khác biệt giữa Lose, Loose và Loosen

How to not be useless

When you work in a company, you need to be efficient When you research in a laboratory, you need to be effective In both cases, efficacy must be achieved. “Efficiency is doing things right Effectiveness is doing the right things” Keep that in mind, and shall you not fail so hard. Read more: https://nguyenvulong.com/effective-efficacious-and-efficient/ Khi làm… Continue reading How to not be useless

Effective, Efficacious and Efficient

3 danh từ theo thứ tự: effectiveness, efficacy, efficiency. Hãy xem thử ví dụ dưới đây Bạn có 1 cửa hàng may quần áo, tháng 1 vừa rồi bạn may được 100 cái áo và số vải bỏ phí (do tính toán không chính xác 100%) chiếm tỷ lệ 12%. Bạn tự an ủi dù sao… Continue reading Effective, Efficacious and Efficient

Past Perfect or Past Simple?

Which one is CORRECT? Let’s see the answer from my friend (he’s American). Các bạn sẽ thấy “nói” và “viết” đôi khi cũng khác nhau – hay những dạng bất quy tắc trong ngôn ngữ , và thực ra trong đời sống hàng ngày thì người Mỹ họ hướng tới cái đơn giản hơn –… Continue reading Past Perfect or Past Simple?

Paternal and Maternal

Trong tiếng Anh, như nhiều bạn đã biết là có 2 từ “grand father” (grandpa, grand-dad) và “grand mother” (grandma)  để chỉ “ông nội, ông ngoại” và “bà nội, bà ngoại”, nhưng mà không có từ để chỉ riêng  phía nhà ngoại hay nội như người Việt mình. (ít nhất là đến lúc này , bản thân mình… Continue reading Paternal and Maternal

Vì sao nên học nguyên cả câu thay vì từng từ

Vì sao bạn nên học “vocabulary” mới bằng cách học nguyên câu chứ không học từng từ? – vì 1 từ có nhiều nghĩa, học nguyên câu thì sẽ có ngữ cảnh (context) cho từ đó ứng với 1 nghĩa duy nhất (trong hầu hết trường hợp) – vì dựa vào hoàn cảnh nói ra… Continue reading Vì sao nên học nguyên cả câu thay vì từng từ

How to learn any language

This basic principle is applied for most of you but not all of you To be fluent in any language needs a lot of practicing, in my humble opinion it can be divided into few steps like this – Understand basic vocabularies and the culture – Be able to communicate in simple sentences and listen… Continue reading How to learn any language

Hệ thống xếp hạng quý tộc tại Vương Quốc Anh

This is what we call the “Peerage”: http://en.wikipedia.org/wiki/Peerage Xếp hạng quý tộc tại Vương Quốc Anh (United Kingdom): Duke – Duchess: Công Tước – Nữ Công Tước Marquess – Marchioness: Hầu Tước – Nữ Hầu Tước Earl – Countess: Bá Tước – Nữ Bá Tước Viscount – Viscountess: Tử Tước – Nữ Tử Tước Baron –… Continue reading Hệ thống xếp hạng quý tộc tại Vương Quốc Anh