Category: Tips

 • Khác biệt giữa Lose, Loose và Loosen

  This is the full explanation, I highly recommend you to read it first: Lose vs. Loose vs. Loosen: What’s the Difference? Túm lại: Lose: Động từ, mang nghĩa “mất”, “thua” Loose: Tính từ và động từ, mang nghĩa “lỏng lẻo”, “không bị kìm hãm trói buộc” Loosen: Động từ, mang nghĩa “nới lỏng” cái khác biệt…

 • Cách phát âm từ kết thúc bằng S

    Cách phát âm từ kết thúc bằng ‘s’ Đây là 1 chủ đề khá khó trong việc phát âm tiếng Anh, khó hơn việc phát âm -ed. Kinh nghiệm của mình (do lười), thì trừ âm /iz/ như “dishes”, “teaches”, etc. thì /s/ hay /z/ mình phát âm bằng cách “xì” ra khá nhẹ…

 • How to not be useless

  When you work in a company, you need to be efficient When you research in a laboratory, you need to be effective In both cases, efficacy must be achieved. “Efficiency is doing things right Effectiveness is doing the right things” Keep that in mind, and shall you not fail so hard. Read more: https://nguyenvulong.com/effective-efficacious-and-efficient/ Khi làm…

 • Effective, Efficacious and Efficient

  3 danh từ theo thứ tự: effectiveness, efficacy, efficiency. Hãy xem thử ví dụ dưới đây Bạn có 1 cửa hàng may quần áo, tháng 1 vừa rồi bạn may được 100 cái áo và số vải bỏ phí (do tính toán không chính xác 100%) chiếm tỷ lệ 12%. Bạn tự an ủi dù sao…

 • fellow human being

  Example: ” I must admit that I personally measure success in terms of the contributions an individual makes to her or his fellow human beings.” ― Margaret Mead http://womenshistory.about.com/cs/quotes/a/qu_margaretmead.htm

 • Past Perfect or Past Simple?

  Which one is CORRECT? Let’s see the answer from my friend (he’s American). Các bạn sẽ thấy “nói” và “viết” đôi khi cũng khác nhau – hay những dạng bất quy tắc trong ngôn ngữ , và thực ra trong đời sống hàng ngày thì người Mỹ họ hướng tới cái đơn giản hơn –…

 • Paternal and Maternal

  Trong tiếng Anh, như nhiều bạn đã biết là có 2 từ “grand father” (grandpa, grand-dad) và “grand mother” (grandma)  để chỉ “ông nội, ông ngoại” và “bà nội, bà ngoại”, nhưng mà không có từ để chỉ riêng  phía nhà ngoại hay nội như người Việt mình. (ít nhất là đến lúc này , bản thân mình…

 • Vì sao nên học nguyên cả câu thay vì từng từ

  Vì sao bạn nên học “vocabulary” mới bằng cách học nguyên câu chứ không học từng từ? – vì 1 từ có nhiều nghĩa, học nguyên câu thì sẽ có ngữ cảnh (context) cho từ đó ứng với 1 nghĩa duy nhất (trong hầu hết trường hợp) – vì dựa vào hoàn cảnh nói ra…

 • How to learn any language

  This basic principle is applied for most of you but not all of you To be fluent in any language needs a lot of practicing, in my humble opinion it can be divided into few steps like this – Understand basic vocabularies and the culture – Be able to communicate in simple sentences and listen…

 • Hệ thống xếp hạng quý tộc tại Vương Quốc Anh

  This is what we call the “Peerage”: http://en.wikipedia.org/wiki/Peerage Xếp hạng quý tộc tại Vương Quốc Anh (United Kingdom): Duke – Duchess: Công Tước – Nữ Công Tước Marquess – Marchioness: Hầu Tước – Nữ Hầu Tước Earl – Countess: Bá Tước – Nữ Bá Tước Viscount – Viscountess: Tử Tước – Nữ Tử Tước Baron –…