Which one is CORRECT? Let’s see the answer from my friend (he’s American). Các bạn sẽ thấy “nói” và “viết” đôi khi cũng khác nhau – hay những dạng bất quy tắc trong ngôn ngữ , và thực ra trong đời sống hàng ngày thì người Mỹ họ hướng tới cái đơn giản hơn – ở đây là dạng thông dụng: sau after thì V-ing.

1. Marshall’s and David’s fingers were nearly frostbitten after playing in the snow for three hours. (câu này mình sao chép y nguyên từ “Painless Grammar” của Rebecca Elliott, Barron’s)
OR
2. Marshall’s and David’s fingers were nearly frostbitten after having played in the snow for three hours.

Answer: (You don’t know how much I love the answer – learning a language is about accepting new things, even if it sounds strange)

 

eng

 

Facebook Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments