Get one’s act together, Roll with the punches


Hai thành ngữ liên quan đến những luật lệ mới, những thái độ mới, những đòi hỏi mới :

  • Get one’s act together : GET ONE’S ACT TOGETHER gồm có ACT, A-C-T là hành động, hành vi, và TOGETHER, T-O-G-E-T-H-E-R là chung với nhau. GET ONE’S ACT TOGETHER là thích ứng với hoàn cảnh mới bằng cách hành động có hiệu quả, hay chỉnh đốn lại cách làm việc của mình.

Chú ý rằng chữ ONE được thay bằng những từ ứng với trường hợp cụ thể như his, our, their …

Ví dụ :

It’s too bad we just lost a match even though we did the best we could. We’re going to have to GET OUR ACT TOGETHER if the team wants to qualify for the finals.

Thật đáng tiếc chúng ta vừa thua một trận đấu mặc dầu đã cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ phải chỉnh đốn lại cách làm việc nếu đội bóng của chúng ta muốn lọt vào vòng chung kết.

  • Roll with the punches : gồm có ROLL, đánh vần là R-O-L-L có nghĩa là lăn tròn hay cuốn tròn, và PUNCHES, P-U-N-C-H-E-S là những cú đấm. ROLL WITH THE PUNCHES dùng để mô tả những võ sĩ nhà nghề biết cách lăn người đi để chống đỡ những cú đấm của đối phương để bớt bị thương tích nặng.

Ý nghĩa : phải biết thay đổi để chống chọi với hoàn cảnh .

Ví dụ :

The economy has been very difficult but our airline seems to have ROLLED WITH THE PUNCHES. We had to cut a lot of costs and find ways to provide better service for less.

Kinh tế đã rất khó khăn nhưng công ty hàng không của chúng tôi đã phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Chúng tôi đã phải cắt giảm rất nhiều chi phí và tìm cách cung cấp dịch vụ tốt hơn với giá hạ hơn.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x