Get down to brass tacks, Get down to the nitty-gritty


  • Get down to brass tacks : BRASS là chất đồng thau, và TACK là cái đinh đầu bẹt dùng để gắn lên bảng đen để giữ giấy tờ.
    GET DOWN TO BRASS TACKS có nghĩa là cứu xét các sự việc cơ bản hay đi sâu vào bản chất của vấn đề.

Ví dụ :

I get so tired of these meetings that go on and on. Perhaps we should elect someone who can GET DOWN TO BRASS TACKS. We need someone who can focus on the practical details. Maybe then our meetings would be shorter.

Tôi chán ngấy những buổi họp kéo dài vô tận này. Có lẽ chúng ta nên bầu một người nào chú trọng đến những vấn đề cơ bản. Chúng ta cần một người nào có thể tập trung vào những chi tiết thực tiễn. Có lẽ lúc đó các buổi họp sẽ ngắn hơn.

  • Get down to the nitty-gritty : NITTY, tính từ của NIT, là trứng chấy hay trứng rận, và GRITTY, tính từ của GRIT là những hạt sạn nhỏ hay bột ngô, tức là những cái gì nhỏ nhặt. Người Mỹ dùng thành ngữ này để mô tả những chi tiết cơ bản của một vấn đề.

Ví dụ :

 I was going to be a guitarist for a rock band, but once I GOT DOWN TO THE NITTY GRITTY I realized it took too much practice. Now I’m an accountant.

Tôi đã có ý định trở thành một nhạc sĩ đánh ghi-ta cho một ban nhạc rock, nhưng khi đi sâu vào chi tiết tôi nhận thấy rằng nghề này đòi hỏi quá nhiều tập luyện. Bây giờ tôi là một nhân viên kế toán.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Goodnight ! Daisy Nguyễn .

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x