Emphasis


Bài này nói về sự nhấn mạnh, từ được nhấn mạnh là từ đóng vai trò quan trọng về nghĩa trong câu.

A. Emphasis stress

Chúng ta thường nói với  giọng mạnh (dùng nhiều sức hơn khi phát âm) để gây chú ý hơn,  và từ nhấn mạnh thường có nghĩa tương phản với một câu khác :

I wanted a large package, not a small  one

Từ được nhấn mạnh khi phát âm có thể kèm theo cảm xúc (cảm xúc thì không viết ra được :)), nhưng chắc các bạn hiểu ý mình)

It’s a huge building

I’d love a cup of coffee

I’ve got a terrible memory

Chú ý ở chữ terrible chúng ta chỉ nhấn mạnh tại terr còn ible thì phát ra rất nhẹ .

Điều này là bởi tiếng anh với những từ có 2 âm tiết trở lên – tức là mấy từ như difficult, beautiful, funny .. thì nó có âm chính và âm phụ. Các bạn bật từ điển trên máy và nghe phát âm sẽ thấy. Lúc giao tiếp cũng vậy, nếu bạn nói teRRIble chẳng hạn – Tây họ sẽ chả hiểu đâu vì nhấn âm như thế là sai rồi . Phải nhấn Terr

B. Emphasis in the verb phrase

Yes, I can swim

I wasn’t asleep. I was listening

Ở Simple tense, chúng ta dùng do/does/did :

Your garden does look nice – từ do/does/did thường được thêm vào câu, ví dụ câu này thực ra chỉ cần Your garden looks nice là được. Nhưng does thêm vào để nhấn mạnh sự khẳng định là vườn của bạn đẹp. Các bạn cũng thấy rõ là ta không nhấn vào chữ look dù nó là động từ vì nó không có “đóng góp” gì cho việc khen ở đây cả.

Còn chữ nice thì mình nghĩ là ok nếu nhấn nó, nhưng mục này ta đang nói về verb.

Tiếp nhé :

We might go away for the weekend.

Nhấm chữ might vì ý định của người nói cũng chưa chắc là có nên “go away” hay không, hay là tổ chức tại nhà đỡ tốn kém chẳng hạn ^_^

I did have an MP3 player once

Ngày xưa có máy nghe mp3, giờ thì không.

C. Emphasis with it 

Ở đây ta nhấn nguyên 1 phrase : it + be  + phrase + relative clause (mệnh đề quan hệ)

Didn’t Edison invent the telephone?

– No, it was Bell who invented the phone. It’s the light bulb that Edison invented

It’s today, not tomorrow, that we leave

D. Emphasis with What 

Chúng ta dùng câu có What để nhấn như sau :

What caused the crash was a bad driving

What you need is a holiday

Who thì không được dùng như What :

The people who caused all the troubles are Hannah’s friends.

Chứ không phải Who caused all the troubles …

 Trong writing nói chung : viết lách mail, truyện, đăng tin tức … thì  việc viết hoa để nhấn mạnh có vẻ bất lịch sự, do đó các bạn nên dùng như sau thay vì viết hoa :

It’s *essential* that you attend the meeting

Thêm 2 dấu * (gọi là asterisk nhé)

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x