Tag: emphasis english

  • Emphasis

    Bài này nói về sự nhấn mạnh, từ được nhấn mạnh là từ đóng vai trò quan trọng về nghĩa trong câu. A. Emphasis stress Chúng ta thường nói với  giọng mạnh (dùng nhiều sức hơn khi phát âm) để gây chú ý hơn,  và từ nhấn mạnh thường có nghĩa tương phản với một…