Dump on someone, Give one the cold shoulder


  • Dump on someone :  TO DUMP đánh vần là D-U-M-P là vứt bỏ đồ vô dụng như đổ rác chẳng hạn. Vì thế DUMP ON SOMEONE là đổ rác rưởi lên người khác, tức là chỉ trích hay chê bai gay gắt người đó.

Ví dụ :

 My friend’s boss can be such a bigot ! He’s always DUMPING ON Southerners. And he is not alone. Many people think that the Southerners are poor and stupid. Well, I have some friends from Texas he ought to meet. That would surely change his attitude.

Ông xếp của bạn tôi thật là một người cố chấp và hẹp hòi. Ông ấy luôn luôn đả kích gay gắt người miền Nam. Và ông ấy không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Có nhiều người cho rằng dân miền Nam nghèo và ngu dốt. Tôi có một vài người bạn gốc miền Nam ở tiểu bang Texas mà ông ấy nên gặp. Chắc chắn họ sẽ làm cho ông ấy thay đổi thái độ .

* Chú ý  : dump còn mang nghĩa là “đá” , khi bạn nói về quan yêu đương nam nữ.

She dumped me : cô ấy đã đá tôi .

  • Give one the cold shoulder :  GIVE ONE THE COLD SHOULDER có từ SHOULDER, đánh vần là S-H-O-U-L-D-E-R là cái vai. COLD SHOULDER ở đây không phải là cái vai lạnh mà là món thịt vai của con bò hay con cừu, một món ăn không ngon mà theo phong tục từ thế kỷ thứ 19 người ta dành cho những khách nào họ không ưa thích.Vì thế thành ngữ này có nghĩa là tỏ thái độ lạnh nhạt hay coi thường người khác.

Ví dụ :

A recent university study suggests that teachers may be GIVING FEMALE STUDENTS THE COLD SHOULDER. According to the report, while males tend to be called on frequently, females are given less attention and encouragement.

Một cuộc nghiên cứu của một trường đại học cho thấy rằng các thầy giáo có thể tỏ ra lơ là đối với nữ sinh. Theo bản phúc trình, trong khi nam sinh thường được gọi đến, nữ sinh lại ít được chú ý tới và cũng ít được khuyến khích.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x