Sạc trên thiết bị Apple sẽ chuyển thành USB-C

Mặc dù rất thích Magsafe trên Macbook và lighting trên iPhone/iPad nhưng chiện gì tới cũng phải tới ~.~ các loại đầu sạc/kết nối của Apple (sẽ) bị thay thế bởi một chuẩn chung là USB–C (bạn nào đang dùng điện thoại Android mấy năm gần đây thì tất cả đều đã hỗ trợ USB-C,… Continue reading Sạc trên thiết bị Apple sẽ chuyển thành USB-C

Một số bài viết hay về Machine Learning

An overview of gradient descent optimization algorithms: ADAM, RMSPROP, MOMENTUM, etc. From zero to research — An introduction to Meta-learning Model Agnostic, Learning to learn, LSTM, cordinatewise, L-BFGS, BPTT How to handle large datasets in python with pandas and dask python, pandas, dask, large dataset Where to place the Dropout layer in CNN: Hinton suggested… Continue reading Một số bài viết hay về Machine Learning

Khi nào hết dịch?

Có (nhiều) người đặt câu hỏi là: “tại sao dịch SARS lại biến mất?”Câu trả lời mình tìm thấy là:– Nó tự hết (~ sau nỗ lực ngăn chặn của con người)– Nó vẫn còn trong tự nhiên nhưng không bùng phát– Nó hết vì khi đó còn ít người .. dùng facebook Để hiểu… Continue reading Khi nào hết dịch?

ML tips

Force matplotlib to not use DISPLAY & Save figure instead: Download the sample file here (I won’t make it easy for you)  import matplotlib matplotlib.use(‘Agg’) .. plt.savefig(“plt.png”) plt.close()