Autocomplete cho Vim

Install vundle: https://github.com/VundleVim/Vundle.vim Install YouCompleteMe: https://github.com/Valloric/YouCompleteMe#ubuntu-linux-x64 – PluginInstall trong Vundle – cd ~/.vim/bundle/YouCompleteMe ./install.py

Embed all fonts in Word & PDF

Bài viết này giúp các bạn khắc phục tình trạng: – Thiếu font chữ trong văn bản, khi nộp lên một số hệ thống học thuật online,  họ yêu cầu phải nhúng font chữ đầy đủ – Giúp người nhận có thể đọc được văn bản bạn gửi mà không phải cài đặt thêm bất… Continue reading Embed all fonts in Word & PDF

Bash: check if a zip or a rar file has password-protection

ZIP crypted=$( 7z l -slt — $file | grep -i -c “Encrypted = +” ) if [ “$crypted” -eq “1” ]; then protected=1 fi RAR unrar x -p- -y -o+ “$file” 1> /dev/null 2> /dev/null if [ “$?” -eq “3” ] ; then unrar x -p$password -y -o+ “$file” 1> /dev/null 2> /dev/null fi Source:… Continue reading Bash: check if a zip or a rar file has password-protection

How to get started with Hadoop – Hadoop căn bản

1 of the most painful jobs of a system engineer is to build a whole system by installing multiple packages, one-by-one. We all worry about incompatibility and dependencies With Hadoop, you can do that with big help from HDP (Hortonworks Data Platform) Great tutorials and documentation can be found here http://hortonworks.com/hdp/downloads/ The order of methods you… Continue reading How to get started with Hadoop – Hadoop căn bản

Cryptography

https://www.youtube.com/user/ArtOfTheProblem/playlists

Published
Categorized as IT, Security

Bảo mật 2 bước với Authy

Nhận tiện có anh chàng bị hacked mất mấy ngàn $, xem tại đây hoặc bản tiếng Việt tại đây mình cài thử Authy thì thấy nó khá tốt, tốt hơn Google Authenticator hay Duo Security ở chỗ nó bảo vệ cả app trên điện thoại (đòi mã pin chẳng hạn, hay có chức năng limit log-in… Continue reading Bảo mật 2 bước với Authy

Let’s smoke some weed

fix mariadb doesnt change root password  (unix_socket plugin) https://mariadb.com/kb/en/authentication-plugin-unix-socket/ fix broken internal packages https://stackoverflow.com/questions/50157653/python3-pip-broken-since-system-update Ubuntu: Update all expired keys from Ubuntu key server in one command: sudo apt-key list | \ grep “expired: ” | \ sed -ne ‘s|pub .*/\([^ ]*\) .*|\1|gp’ | \ xargs -n1 sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys –python packages— pyinstaller  … Continue reading Let’s smoke some weed

Published
Categorized as IT

Big Data references

Some useful websites & courses to learn Big Data: [1] http://www.columbia.edu/~rsb2162/bigdataeducation.html [2] http://bigdatauniversity.com/ [3] https://www.coursera.org/ [4] https://www.udacity.com/ [5] http://apache.org [6] http://hortonworks.com [7] http://cloudera.com   Updating …

Lương ngành ICT của Việt Nam so với các nước

Hôm qua đọc 1 bài hơi nhức mắt của ICTNews với cái tựa “Lương kỹ sư CNTT Đà Nẵng còn cao hơn cả New York, Hồng Kông”. Bài báo này dựa theo thống kê của PIKOM – Hiệp Hội Công Nghệ Truyền Thông Quốc Gia Malaysia. Đây là URL của bài báo từ ICTNews & Genk… Continue reading Lương ngành ICT của Việt Nam so với các nước

Bảo vệ tài khoản facebook

Tốn khoảng 10-15 phút để đọc hiểu nhưng lợi ích thì hơn nhiều so với 1 bài báo lá cải về showbitch, nên ai lỡ ghé qua thì chịu khó đọc để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. 1. Chỉ nên lưu mật khẩu trên máy cá nhân (nhà, công ty, và… Continue reading Bảo vệ tài khoản facebook