Category: IT

 • [Soongsil-CNSL-Spring2021] Tuyển Sinh Viên Nghiên Cứu

  Communication Network Security Laboratory tuyển sinh viên nghiên cứu hệ Thạc Sĩ cho kỳ mùa Thu năm 2021 tại đại học Soongsil, Seoul, Hàn Quốc. Hồ sơ gửi về: [email protected] VÀ [email protected] (tiêu đề như sau [CNSL Candidate] – Họ&Tên_khong_dau)Thắc mắc cần giải đáp: xin nhắn vào facebook messenger m.me/mrdoan1996 & m.me/nvl164  Hướng nghiên cứu: – Machine…

 • Apps do not show up in Spotlight search

 • Autocomplete cho Vim

  Install vundle: https://github.com/VundleVim/Vundle.vim Install YouCompleteMe: https://github.com/Valloric/YouCompleteMe#ubuntu-linux-x64 – PluginInstall trong Vundle – cd ~/.vim/bundle/YouCompleteMe ./install.py

 • Embed all fonts in Word & PDF

  Bài viết này giúp các bạn khắc phục tình trạng: – Thiếu font chữ trong văn bản, khi nộp lên một số hệ thống học thuật online,  họ yêu cầu phải nhúng font chữ đầy đủ – Giúp người nhận có thể đọc được văn bản bạn gửi mà không phải cài đặt thêm bất…

 • Bash: check if a zip or a rar file has password-protection

  ZIP crypted=$( 7z l -slt — $file | grep -i -c “Encrypted = +” ) if [ “$crypted” -eq “1” ]; then protected=1 fi RAR unrar x -p- -y -o+ “$file” 1> /dev/null 2> /dev/null if [ “$?” -eq “3” ] ; then unrar x -p$password -y -o+ “$file” 1> /dev/null 2> /dev/null fi Source:…

 • How to get started with Hadoop – Hadoop căn bản

  1 of the most painful jobs of a system engineer is to build a whole system by installing multiple packages, one-by-one. We all worry about incompatibility and dependencies With Hadoop, you can do that with big help from HDP (Hortonworks Data Platform) Great tutorials and documentation can be found here http://hortonworks.com/hdp/downloads/ The order of methods you…

 • Cryptography

  https://www.youtube.com/user/ArtOfTheProblem/playlists

 • Bảo mật 2 bước với Authy

  Nhận tiện có anh chàng bị hacked mất mấy ngàn $, xem tại đây hoặc bản tiếng Việt tại đây mình cài thử Authy thì thấy nó khá tốt, tốt hơn Google Authenticator hay Duo Security ở chỗ nó bảo vệ cả app trên điện thoại (đòi mã pin chẳng hạn, hay có chức năng limit log-in…

 • Let’s smoke some weed

  fix mariadb doesnt change root password  (unix_socket plugin) https://mariadb.com/kb/en/authentication-plugin-unix-socket/ fix broken internal packages https://stackoverflow.com/questions/50157653/python3-pip-broken-since-system-update Ubuntu: Update all expired keys from Ubuntu key server in one command: sudo apt-key list | \ grep “expired: ” | \ sed -ne ‘s|pub .*/\([^ ]*\) .*|\1|gp’ | \ xargs -n1 sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys –python packages— pyinstaller  …

 • Big Data references

  Some useful websites & courses to learn Big Data: [1] http://www.columbia.edu/~rsb2162/bigdataeducation.html [2] http://bigdatauniversity.com/ [3] https://www.coursera.org/ [4] https://www.udacity.com/ [5] http://apache.org [6] http://hortonworks.com [7] http://cloudera.com   Updating …