Nếu bạn “twist someone’s arm”, có nghĩa là bạn thuyết phục ai làm một việc gì đó.

Ví dụ :

*I know you said you didn’t want to go out tonight, but can I twist your arm? I could really do with a night out.

*I shouldn’t have one of those cakes as I’m on a diet… But go on, you’ve twisted my arm!

Lưu ý :
“To pull somebody’s leg” có nghĩa là lừa ai, trêu ai.

Facebook Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Đây là loạt bài Ad soạn ra từ BBC: Phrase Today. (Anh)
Song song với chương trình Words and Idioms của VOA (Mỹ)
Chúc các bạn học tốt .