The empty subject it


A. It có thể đại diện cho rất nhiều thứ

Thời tiết, khoảng cách, thời gian, môi trường …

It‘s half past three (3:30)

How far is it to the hotel?

It‘ll be busy in town

It was cold yesterday

B. Mệnh đề đóng vai trò chủ ngữ

To make new friends is  difficult

That it rained was a pity

Cách dùng này chấp nhận được, dù hơi kỳ cục, thay vào đó chúng ta dùng IT :

It’s difficult to make new friends

It’s was a pity  that it rained

với gerund (V + ing), chúng ta có thể dùng cả 2 dạng như sau :

It’s difficult making new friends

Making new friend is difficult

It còn được dùng trong mẫu câu sau :

I find it difficult to make new friends

S + V + it + complement + clause

ở đây complement = difficult

complement là gì ? Mong là các bạn đã đọc bài trước đó ^_^ , mình nói lại ngắn gọn nó là 1 từ bổ sung nghĩa, difficult làm rõ nghĩa cho clause = to make new friends

C. It còn đi cùng với  

appear, happen, seem & turn out

It seems the phone is out of order

It turned out that the card was stolen

Ngoài ra còn có cấu trúc : it looks as if / as though, it seems as if/ as though

It looks as if it’s going to rain – dường như là trời sắp mua

It seems as though we’re not welcome – có vẻ như chúng ta không được chào đón

D. Khác biệt giữa cách dùng it và there

There + be nói về sự tồn tại, một khẳng định (các bạn xem lại bài trước nhé)

It + be thì nói về một sự chắc chắn, và biết về điều đó/ tình huống đó, it còn ám chỉ thời gian, khoảng cách … nữa

EG :

There’s someone at the door. It’s Jade

Có ai đó (khẳng định tồn tại) ở cửa . Đó là Jade (biết)

It was Saturday. So there weren’t any classes

There‘s quite a wind today . – It‘s really windy, isn’t it ?

There dùng kèm một số từ không xác định (indefinite meaning) : someone, any classes, a wind …

So sánh mẫu câu sau (các bạn không cần nghiền ngẫm quá, mình cũng chưa hiểu lắm, nói chung cứ “cảm giác” về điều đó là được, điều đó = mẫu câu + ngữ nghĩa)

There isn’t any truth in the story – chẳng có lấy một sự thật trong câu chuyện

The story has no truth in it – câu chuyện này chẳng có sự thật nào

It isn’t true what they say – điều họ nói là không đúng

Đặc biệt khi nói chuyện, đừng bắt đầu 1 câu với chủ ngữ là mệnh đề (clause)

It was lovely to see you again

To see you again was lovely

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x