Seven Deadly Sins : 7 Tội Lỗi Con Người


SEVEN DEADLY SINS

7 tội lỗi này bao gồm :

Lust : Ham muốn xác thịt (sexual desire)
Gluttony : Sự phàm ăn (bao gồm ăn quá nhanh, ăn quá đắt, ăn quá
nhiều, ăn quá hỗn (bất lịch sự), ăn quá cầu kỳ  )
Greed : Lòng tham quá độ (về sự sở hữu vật chất ..)
Sloth : Sự lười biếng
Wrath : Sự mất bình tĩnh, dễ cáu giận
Envy : Sự đố kỵ
Pride : Sự kiêu căng

Tương phản với 7 TỘI LỖI này là 7 ĐỨC HẠNH :

Chastity : Sự khiết tịnh, trinh tiết, bình dị
Temperance : Sự chừng mực
Charity :  Thiện tâm, hào hiệp
Diligence : Sự siêng năng
Patience : Sự kiên nhẫn
Kindness : Lòng tốt (với mọi người)
Humility : Sự khiêm tốn

7 TỘI LỖI NÀY ỨNG VỚI 7 CON QUỶ TRONG TRUYỀN THUYẾT 

Lucifer: pride (superbia)
Mammon: greed (avaritia)
Asmodeus: lust (luxuria)
Leviathan: envy (invidia)
Beelzebub: gluttony (gula or gullia)
Amon or Satan: wrath (ira)
Belphegor: sloth (acedia)

 

7 CON VẬT TƯỢNG TRƯNG 

Tableau_de_mission_-François-Marie_Balanant_tableau_1-

Con Công : Pride
Con Dê : Lust
Con Heo : Gluttony
Con Ốc Sên : Sloth
Con Sư Tử : Wrath
Con Rắn : Envy
Con Cóc : Greed

Tất cả nằm trong 1 trái tim của 1 con người
For further reference, please have a look at : http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_deadly_sins

Facebook Comments

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x