Cả ngày không nói được một câu
Chữ cuối cũng chính là chữ đầu
Cả đêm một câu không nói hết
Chữ đầu chữ cuối lại giống nhau

The-Lost-Room

Facebook Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments