Tag: mot minh

  • Một mình

    Cả ngày không nói được một câu Chữ cuối cũng chính là chữ đầu Cả đêm một câu không nói hết Chữ đầu chữ cuối lại giống nhau