Lương ngành ICT của Việt Nam so với các nước

Hôm qua đọc 1 bài hơi nhức mắt của ICTNews với cái tựa “Lương kỹ sư CNTT Đà Nẵng còn cao hơn cả New York, Hồng Kông”. Bài báo này dựa theo thống kê của PIKOM – Hiệp Hội Công Nghệ Truyền Thông Quốc Gia Malaysia. Đây là URL của bài báo từ ICTNews & Genk… Continue reading Lương ngành ICT của Việt Nam so với các nước

Tạo tài khoản Apple

Mới chuyển qua sử dụng thiết bị của Apple, mọi thứ đều ổn ngoại trừ 1 điều khá khó chịu cho người dùng mới như mình, đó là vấn đề phải nhập thông tin thẻ tín dụng (credit card) hay ghi nợ (debit card) để có thể sử dụng được AppStore. Lý do như ở dưới… Continue reading Tạo tài khoản Apple

Koding : coding in the Cloud

https://koding.com [just calm down and move on, it’s gonna save your time later, trust me] This one is new to me so I’m going to have a brief introduction here, hopefully it’s worth your time reading this : 1. The first thing is an active support from the Community & Administrators : My question was answered… Continue reading Koding : coding in the Cloud

Digital Ocean Review : best cheap cloud VPS

This one is by far the best VPS cloud service I’ve ever used Website : WWW.DIGITALOCEAN.COM Free registration, after that you will be able to see the Control Panel as a glance . These are some hightlighted features I’ll take you through : Awesomely CHEAP : 0.007$ per one hour, 5$  for a month of use, with… Continue reading Digital Ocean Review : best cheap cloud VPS

DigitalOcean VPS Review

NOTE : PLEASE CLICK HERE FOR AN ENGLISH VERSION OF THIS POST, IT’S SURELY WORTH YOUR TIME ;-) Đây là dịch vụ VPS tốt nhất từ trước đến nay mà mình từng sử dụng Website : WWW.DIGITALOCEAN.COM Đăng ký thử 1 tài khoản dù chưa nạp tiền bạn vẫn có thể nhìn sơ lược Control Panel… Continue reading DigitalOcean VPS Review