Tạo tài khoản Apple

Mới chuyển qua sử dụng thiết bị của Apple, mọi thứ đều ổn ngoại trừ 1 điều khá khó chịu cho người dùng mới như mình, đó là vấn đề phải nhập thông tin thẻ tín dụng (credit card) hay ghi nợ (debit card) để có thể sử dụng được AppStore. Lý do như ở dưới […]

Read More

DigitalOcean VPS Review

NOTE : PLEASE CLICK HERE FOR AN ENGLISH VERSION OF THIS POST, IT’S SURELY WORTH YOUR TIME ;-) Đây là dịch vụ VPS tốt nhất từ trước đến nay mà mình từng sử dụng Website : WWW.DIGITALOCEAN.COM Đăng ký thử 1 tài khoản dù chưa nạp tiền bạn vẫn có thể nhìn sơ lược Control Panel […]

Read More