Author: admin

 • KRSI – Kernel Runtime Security Instrumentation

  KRSI (appeared in Kernel v5.7) stands for Kernel Runtime Security Instrumentation and the target of this patch is to allow users to implement lsm hooks by utilizing bpf compiled code. This gets interesting for a couple of reasons: LSM ENABLE KRSI BOOT PARAMETER Check current boot parameter cat /proc/cmdline Edit the boot parameters sudo vim […]

 • [Event] nhận tiền từ PAYCO (miễn phí)

  Update: 2022-10-13 Mình chia sẻ cách nhận MIỄN PHÍ 15,000-45,000 won (áp dụng cho cả hội viên cũ) từ PAYCO. Trong sinh hoạt hàng ngày, mình thường xuyên dùng các dịch vụ của Naver, Toss, và đặc biệt là Kakao. Nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn có số điện thoại hợp […]

 • Some issues with git and gpg

  Read here if you want to stumble upon some interesting URLs (my repo) Key takeaways: make sure to configure your username, email, and gpg private key, sometimes even gpg version you can get some info here about your key, after generating your key if you got that error while executing gpg -a –export [email protected] then try these […]

 • Protected: Security and Privacy in Machine Learning

  There is no excerpt because this is a protected post.

 • [visudo] Username is not in the sudoers file

  Username is not in the sudoers file. This incident will be reported Besides making sure that your username is in sudo group (I think it is), there are other cases that cause this problem. Some of them may have something to do with sudoers file (/etc/sudoers) in my case, i accidently commented out 1 important […]

 • Overview of Container Runtimes

  Foundation OCI: Open Container Initiativefounded by Docker, CoreOS, and othersimage-specruntime-specCRI: Container Runtime Interface enables kubelet to use different runtimesCNI: Container Network Interface Container Runtimes high-level runtimes often incorporate low-level runtimes that are otherwise standalone projects.  If tomorrow you get the urge to add your own container project to the ever-growing jungle, you should make it […]

 • Bản quyền phần mềm

  Có rất nhiều loại bản quyền (License) dành cho phần mềm (software program). Về định nghĩa thì có thể tìm thấy dễ dàng. Tuy nhiên đôi khi mọi người hay có thắc mắc về cái nào thì được thương mại hóa mà không phải cung cấp mã nguồn. Bài này mình sẽ trích ra một […]

 • Machine Learning Systems Design

  Translated from Machine Learning Interviews – Machine Learning Systems Design by Chip Huyen Vì đây là một bài viết rất hay nên mình quyết định dịch lại để nó có thể đến với nhiều độc giả hơn. Để xem phiên bản mới nhất, các bạn nên truy cập Github của bạn Huyền. Cũng khoảng 12 […]

 • Vì sao USB thay đổi

  Sự thay đổi ở đây bao gồm cả thiết kế bên ngoài và công nghệ bên trong Tóm tắt nguyên nhân: Thiết bị di động điện tử (như điện thoại) ra đời và thay đổi kích thước (theo xu hướng nhỏ / gọn) theo thời gian Công nghệ mới ra đời giúp cải tiến / […]

 • Authentic Vietnamese Restaurants in Korea

  Too many people looking for an authentic ones, so I decided to write down the ones I’ve tried. They come pretty close to the dishes in my homeland, most of them are owned / prepared by Vietnamese. Lẩu – Hotpot: 하노이맛집 (총정로). https://m.blog.naver.com/bravo424/221755634578 2. Bánh mỳ, bún đậu mắm tôm, lòng – dồi ..: Phở […]