Answering questions


Bài hôm nay chúng ta đi qua phần trả lời các câu hỏi thường gặp

(hôm nay tính “cúp” rồi mà áy náy ghê, viết xong đi ngủ liền :”>, đuối quá T_T )

A. Một số câu trả lời đôi khi chỉ cần một từ hoặc 1 cụm từ

Tuy nhiên cũng có những câu trả lời cần đầy đủ thông tin hơn => phải dài hơn .

What color is your car? – White

When is your exam? – Next Sunday =)

How is Lucy? – Oh, a lot better, thank you. She’ll be back at work next week.

My car is white là câu trả lời dài dòng, dư thừa. Nhưng để lịch sự bạn có thể nói It’s white . 

B.  Đôi khi chúng ta chỉ cần yes/no là ổn,

nhưng một câu trả lời ngắn gọn như thế này thì hay hơn :

Is it raining? – Yes, it is.

Can Alice swim? – No, she can’t

Với thì đơn (simple tense) thì chúng ta dùng trợ động từ do/ hoặc to-be :

Do you like it? – Yes, I do

Did we succeed? – No, we didn’t

C. Không nhất thiết phải trả lời yes/no cho câu hỏi :

Am I the winner? – Of course you are

Did you fail? – I’m afraid I did 

Chúng ta thường thêm thông tin, hoặc 1 bình luận ngay sau câu trả lời :

Were you late? Yes, I missed the bus.

Did Carl get the job he wanted? – No, he didn’t, unfortunately

Have you seen the film? – Yes, I have. I really enjoyed it.

D. Không thể dùng một câu trả lời yes/no cho một  (request, offer, invitation, suggestion)

Bởi vì đây  không chỉ là câu hỏi về thông tin bình thường, mà còn mang ý nghĩa như yêu cầu, đề nghị. Ví dụ

Can I use your phone? – Of course (Người này có ý muốn mượn điện thoại vì đang cần, nên hỏi xin phép)

Would you like a sweet? – Yes, please (sweet : kẹo)

Would you like to come to my party? – Yes, I’d love to. Thank you very much .

Shall we have a coffee? – Good idea. (Chứ không phải là yes, we shall nghe rất vô duyên )

Và khi đó là 1 câu từ chối, thì cần có giải thích rõ ràng (phép lịch sự mà)

Can I use your phone? – Sorry, someone’s using it at the moment.

Would you like to come to my party? – I’d love to, but I’ll be away this weekend.

Việc thêm thông tin cho câu trả lời nhiều khi  rất cần thiết, nếu không có những thông tin này thì câu trả lời trở nên vô dụng :

Is that watch new? – Yes, it is. I bought it last week.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x