Tag: website tieng anh

  • Website hay để học Phrasal Verbs

    Lang thang trên mạng, mình tìm được 1 trang rất hay để học Phrasal Verbs Phrasal Verbs là những cụm từ – được kết hợp bởi động từ (Verb) và giới từ (Preposition) để tạo ra nghĩa khác biệt với động từ đó nếu đó đứng riêng lẻ 1 mình . Ví dụ : Clear…

  • Các trang web hay học tiếng Anh

    Web thì rất nhiều, Web hay cũng không ít. Mình thì cũng chưa gặm hết chừng này nhưng mỗi trang đều đã tìm hiểu rồi, mời các bạn xem qua : 1. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ Đây là bản tiếng Việt, cũng rất hay với chương trình mỗi ngày 1 từ vựng : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/english/ Trang BBC chắc nhiều bạn biết…