Tag: TOEIC

  • Thủ tục dự thi TOEIC

    (Mình lấy điểm vào đầu tháng 6, được 840) Mình thi ở IIG IIG nằm ở tầng 8 của tòa nhà MB-Bank (Military Bank – Ngân Hàng Quân Đội) . Bước 1 : ĐĂNG KÝ  – Các bạn cần chuẩn bị 1 CMND photo + 3 tấm hình 3×4 CHUẨN QUỐC TẾ (cái này mình cũng chả hiểu nhưng ngoài tiệm ảnh…