Tag: system design

  • Machine Learning Systems Design

    Translated from Machine Learning Interviews – Machine Learning Systems Design by Chip Huyen Vì đây là một bài viết rất hay nên mình quyết định dịch lại để nó có thể đến với nhiều độc giả hơn. Để xem phiên bản mới nhất, các bạn nên truy cập Github của bạn Huyền. Cũng khoảng 12…