Tag: remind about

  • What’s the difference between remind of and remind about?

    Tóm tắt: Remind of: là 1 sự vật hiện tượng xảy ra làm cho bạn chợt nhớ lại điều gì, ký ức tràn về,  đại loại thế Remind about: sự nhắc nhở, lời nhắc nhở, nhắc nhở đến cái gì đó để khỏi quên RE + Mind: quay trở lại trong tâm trí In the…