Tag: phuong phap TOEIC

  • Tự luyện thi TOEIC [Tâm sự]

    UPDATE 2016-06-10: Hơn 4 năm từ ngày đầu đặt tay vào bàn phím gõ nên tâm sự này. Đây là bài viết của mình về kỳ thi Versant, các bạn quan tâm có thể đọc tại https://nguyenvulong.com/versant-language-test-human-vs-machine/ Xin nhắc lại lần thứ 69: Các bạn phải kiên trì, nếu các bạn bỏ cuộc thì sẽ thất bại. Không…