Tag: paradox of life

  • Nghịch lý cuộc sống – Paradox of our life

    Xuôi theo dòng lịch sử, là nghịch lý của thời đại : Có những tòa nhà cao hơn, nhưng tính cách chúng ta lại càng “thấp” lại;  có những đại lộ rộng hơn nhưng ta lại hẹp về tầm nhìn. Chúng ta  sử dụng nhiều, nhưng sở hữu ít; chúng ta mua nhiều, nhưng tận…