Tag: luyen thi TOEIC

  • Ôn thi TOEIC

      Trong chuyên mục TOEIC này, mình chia ra từng bài viết nhỏ hơn để các bạn dễ theo dõi : 1. “Lời tâm sự”, kinh nghiệm của mình với tiếng Anh nói chung và TOEIC nói riêng  2. Các thủ tục khi dự thi TOEIC 3. Lịch trình ôn tập Starter TOEIC Developing Skills…

  • Tự luyện thi TOEIC [Tâm sự]

    UPDATE 2016-06-10: Hơn 4 năm từ ngày đầu đặt tay vào bàn phím gõ nên tâm sự này. Đây là bài viết của mình về kỳ thi Versant, các bạn quan tâm có thể đọc tại https://nguyenvulong.com/versant-language-test-human-vs-machine/ Xin nhắc lại lần thứ 69: Các bạn phải kiên trì, nếu các bạn bỏ cuộc thì sẽ thất bại. Không…