Tag: english phrasal verbs

  • Website hay để học Phrasal Verbs

    Lang thang trên mạng, mình tìm được 1 trang rất hay để học Phrasal Verbs Phrasal Verbs là những cụm từ – được kết hợp bởi động từ (Verb) và giới từ (Preposition) để tạo ra nghĩa khác biệt với động từ đó nếu đó đứng riêng lẻ 1 mình . Ví dụ : Clear…