Tag: du hoc

  • Một số vấn đề về du học

    Quan điểm của mình là có những thứ nếu không chia sẻ thì rất là đáng tiếc. Không phải những thứ đó đáng giá gì cả, mà là ít ra nó có thể giúp ích cho người khác, thay vì nằm im lìm một chỗ. Bài viết dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình,…