Tag: CMND

  • Chuyển đổi các loại thẻ ở Việt Nam

    Lời khuyên: Nên làm thẻ Căn Cước Công Dân đầu tiên, các loại thẻ khác thì hãy đợi. Update 2017-04-22: Ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước, http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/y-nghia-12-chu-so-tren-the-can-cuoc-cong-dan-3571979.html Update 2016-11-30: Bộ Tư Pháp khẳng định việc bắt buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn hạn là “không có cơ sở pháp lý”…

  • Trùng số Chứng Minh Nhân Dân

    [Quan Trọng] TRÙNG SỐ CMND. Có nhiều bạn chưa biết đến mức độ nghiêm trọng của chuyện số CMND bị trùng. Tất cả những ai đã và đang đi làm nên truy cập trang web của Tổng Cục Thuế để tra cứu càng sớm càng tốt và nếu phát hiện sai sót gì thì phải…