Getting people to do things

Tranh thủ đang ở công ty viết bài luôn T_T (6PM rồi hix hix) Hôm qua tụi mình học về câu mệnh lệnh, nhưng cách sử dụng hơi thô bỉ, nên bài hôm nay sẽ giúp các bạn lịch sự hơn khi nói tiếng Anh   :”> A. Có nhiều cách khiến người khác làm… Continue reading Getting people to do things

The use of statements

A. Có 4 loại câu : Câu khẳng định (statement) : đưa ra thông tin You took a photo Câu hỏi (question) : hỏi thông tin Did you take a photo? Cầu khiến (imperative) : yêu cầu, sai bảo, ra lệnh Take a photo. Cảm thán (exclamation) : biểu lộ cảm xúc What a nice… Continue reading The use of statements