Tag: Benedict Cumberbatch

  • Đôi nét về Alan Turing và The Imitation Game

    Thực ra nếu là dân IT thì hầu hết đều đã từng nghe tới tên Alan Turing trong Turing Machine. Nhân dịp vừa xem  xong “The Imitation Game” nên mình viết đôi dòng, để tưởng nhớ đến 1 vĩ nhân tài hoa nhưng bạc mệnh. Alan Turing là nhà Toán Học, Triết Học, được tôn…