Tag: bac ninh

  • Giết thế nào?

    Xin nhấn mạnh là bài viết này có nội dung bạo lực, người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem tiếp. Ban đầu tính đặt cái tựa là “Giết thế nào cho nhân đạo” nhưng mà nghĩ lại đằng nào cũng là giết, thôi thì để ngắn gọn khỏi màu mè.      Mình…